PEDIJATRIJA (FIZIKALNA MEDICINA 8,MEDICINA.RADA 3)


Semestar: 10
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 3.5+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave iz predmeta Pedijatrija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje osobitosti dječjeg organizma i principe i miljokaze fizičkog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog rasta i razvoja djeteta, od rođenja do adolescencije. 2. Osposobljen je da procjeni i analizira zdravstveno stanja djece i prepozna faktore okoline koji utiču na zdravlje djece. 3. Osposobljen je da procjeni rast i razvoj i poremećaje rasta i razvoja djeteta. 4. Prepoznaje i osposobljen je da rješava hitna stanja u pedijatriji i pruži kardiopulmonalnu reanimaciju djetetu svih uzrasta. 5. Osposobljen je da prepozna, dijanostikuje i liječi najvažnija stanja i bolesti novorođenčeta. 6. Zna da prepozna najčešće genetske i urođene ili stečene metaboličke bolesti i da postavi indikacije za genetsko savjetovanje. 7. Zna da prepozna, dijanostikuje i liječi najvažnija stanja i bolesti iz domena opšte pedijatrije. 8. Poznaje i primjenjuje principe stimulacije panog razvoja djeteta i prevencije i ranog otkrivanja poremećaja u djetinjstvu. Oblast Medicina rada 1. Usvojio je principe rane prognostičke procjene radne sposobnosti i profesionaolne orijentacije.

Raspored praktične nastave

Pedijatrija raspored predavanja i seminara