ENGLESKI JEZIK II NIVO


Semestar: 3, 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOSTIĆ
DRAGANA ČARAPIĆ