OTORINOLARINGOLOGIJA (MEDICINA RADA 3)


Semestar: 11
ECTS: 6.5
Status: Obavezan
Fond: 5+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest; 2. Usvaja znanja o najznačajnijim bolestima uha, nosa i grla, sa aspekta prepoznavanja kliničkih simptoma i liječenja; 3. Integriše usvojena znanja i vještine u planiranju dijagnostičkih procedura i u liječenju pacijenata; 4. Savladava hitna stanja u otorinolaringologiji; 5. Primjenjuje naučne metode u liječenju; 6. Procjenjuje potrebu za određenim hirurškim zahvatima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ELVIR ZVRKO
MIRKO POPOVIĆ
TANJA BOLJEVIĆ

Prvo predavanje iz ORL i MFH