PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA


Semestar: 5, 6
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 3+2.5+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINKA JANKETIĆ3x4
25B+18S+23P
VINKA JANKETIĆ2x4
25B+18S+23P
MARINA JAKŠIĆ3x2
13B+9S+11P
ERSIN SPAHIĆ3x2
12B+9S+12P
MARINA JAKŠIĆ2x2
12B+9S+12P
ERSIN SPAHIĆ2x2
13B+9S+11P
MILICA MARTINOVIĆ3x1
25B+18S+23P