Vinka Janketić


Vinka Janketić
Šifra: 180151
Prezime i ime: Vinka Janketić
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOFIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 01 x 2
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA0 x 00 x 02.5 x 4
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I0 x 00 x 05 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne7KOZMETOLOGIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne8FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA III0 x 00 x 03 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor