Vinka Janketić

Vinka Janketić

viši laborant | Medicinski fakultet

Vinka Janketić je rođena 09.07.1964. godine u Mojkovcu. Srednju medicinsku školu završila je 1983. godine u Beogradu - smjer laboratorijski tehničar. Radni odnos zasnovala je 1984. godine u laboratoriji Doma zdravlja ,,Boško Dedejić'' Mojkovac. Od septembra 2000. godine zapošljena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Katedri za Patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu kao laboratorijski tehničar. Imenovana je u zvanje višeg laboranta 2006. godine. Angažovana je na Medicinskom fakultetu UCG na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOFIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA0 x 00 x 02.5 x 4
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I0 x 00 x 05 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne7KOZMETOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne8FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA III0 x 00 x 03 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave