PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA


Semestar: 5, 6
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 3+2.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VINKA JANKETIĆ3x4
28B+22S+21P
VINKA JANKETIĆ2x4
28B+22S+21P
BOBAN BANJAC3x2
14B+11S+11P
MILICA ĐUROVIĆ3x2
14B+11S+10P
BOBAN BANJAC2x2
14B+11S+11P
MILICA ĐUROVIĆ2x2
14B+11S+10P
MILICA MARTINOVIĆ3x1
28B+22S+21P