VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U MEDICINI


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Sticanje potrebnih teoretskih znanja o kominukacijama. 2. Razumejanje i prihvatanj pravila komunikacija sa obolelim i njegovom rodbinom. 3. Prihvatanje vještina komunikacija u okviru zdravstvenog tima. 4. Prihvatanje vještina komunikacija sa medijima. 5. Prihvatanje vještina komunikacija sa istražnim i sudskim organima. 6. Razumjevanje neophodnosti ispravne komunikacije za vršenje zdravstvene djelatnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRIGITA SMOLOVIĆ.5x1
37B+14S+1P
VLADIMIR TODOROVIĆ.5x1
37B+14S+1P
DUŠAN MUSTUR.5x1
37B+14S+1P
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ.5x1
37B+14S+1P
2x1
37B+14S+1P

Pred 24 XII 2021

Pred 17 XII 2021

Pred 26 XI 2021