FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN2x1
20B+1S
MITAR POPOVIĆ1x1
20B+1S
JANA ĐAPIĆ1x1
20B+1S
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ3x1
20B+1S