Danijela Šaban


Danijela Šaban
Šifra: 180148
Prezime i ime: Danijela Šaban
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4FARMAKOLOGIJA0 x 00 x 01 x 3
MEDMEDICINAOsnovne5FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 00 x 02 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 00 x 01 x 2
MEDMEDICINAOsnovne6FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM0 x 00 x 02 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7KLINIČKA FARMAKOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor