FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN2x2
32B+2S
MITAR POPOVIĆ2x1
16B+1S
JANA ĐAPIĆ2x1
16B+1S
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ3x1
32B+2S