Semestar: 11
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest; 2. Usvaja znanja o najznačajnijim bolestima uha, nosa i grla, sa aspekta prepoznavanja kliničkih simptoma i liječenja; 3. Integriše usvojena znanja i vještine u planiranju dijagnostičkih procedura i u liječenju pacijenata; 4. Savladava hitna stanja u otorinolaringologiji; 5. Primjenjuje naučne metode u liječenju; 6. Procjenjuje potrebu za određenim hirurškim zahvatima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO POPOVIĆ2x4
17B+8S+4P
ELVIR ZVRKO2.6x1
22B+11S+6P
TANJA BOLJEVIĆ.4x1
22B+11S+6P
2x1
5B+3S+2P