Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon polozenog ispita Prva pomoc studenti treba da su osposobljeni da 1. Identifikuju i otklone uzroke koji neposredno ugrožavaju život (ugušenje, masivno krvarenje). 2. Samostalno sprovode osnovne postupke ozivljavanja (oslobađanje disajnog puta, vjestacka ventilacija, spoljasnja masaza srca i AED) sa jednim i sa dva spasioca 3. Pripreme povrijedjenog /oboljelog za bezbjedan transport (imobilizacija, postavljanje u odgovarajući položaj) bez štetnih učinaka na postojeće stanje i životne funkcije. 4. Prepoznaju simptome i znake i primjene postupke prve pomoci kod poremecaj svijesti, epilepticnog napada, trovanja, dijabeticnih urgentnih stanja, udara groma i elektricne struje i teskih alergijskih reakcija 5. Prepoznaju simptome i znake i primjene postupke prve pomoci zbog povreda uzrokovanih toplotom, hladnocom, ujedom zivotinja/insekata i radijacijom 6. Ovladaju principima trijaze u slucajevima masovnih povredjivanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR FILIPOVIĆ2x1
7B
VLADIMIR DOBRIČANIN2x2
14B
OGNJENKA ŠARENAC2x3
20B
IVANA ĐURIŠIĆ2x3
20B+1P
LJUBICA PEJAKOV.6x1
60B+1P
MIODRAG RADUNOVIĆ.2x1
60B+1P
ŽARKO DAŠIĆ.2x1
60B+1P