HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA


Semestar: 1, 2
ECTS: 14
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Histologija i embriologija student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Prepoznaje karakteristike pojedinih ćelija i tkiva ljudskog organizma i povezuje ih sa njihovom funkcijom. 2. Definiše histološke karakteristike tkiva ljudskog organizma. 3. Analizira histološku organizaciju tkiva unutar organa ljudskog organizma 4. Analizira histološke preparate metodom svjetlosne mikroskopije i opisuje metodologiju izrade histoloških preparata 5. Osposobljen je da na mikroskopskom nivou prepozna i definiše histološke karakteristike svih tkiva ljudskog organizma i da razlikuje normalna tkiva od patološki promijenjenih. 6. Definiše proces gametogeneze, embrionalnog i fetalnog razvoja ljudskog organizma I zna da navede i objasni anomalije u razvoju ljudskog tijela. 7. Osposobljen je da stečena znanja iz histologije i embriologije koristi u razumijevanju funkcije ljudskog organizma i etiologije i patogeneze bolesti na ćelijskom nivou.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ RADUNOVIĆ3x5
40B+38P
JANJA RAONIĆ3x2
16B+14P
JELENA VUČINIĆ3x2
16B+14P
JANJA RAONIĆ3x3
24B+24P
JELENA VUČINIĆ3x3
24B+24P
LJILJANA VUČKOVIĆ5x1
40B+38P
LJILJANA VUČKOVIĆ3x1
40B+38P

Uvodno predavanje iz predmeta Histologija i embriologija

Informacija o održavanju prvog predavanja