Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Histologija i embriologija student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Prepoznaje karakteristike pojedinih ćelija i tkiva ljudskog organizma i povezuje ih sa njihovom funkcijom. 2. Definiše histološke karakteristike tkiva ljudskog organizma. 3. Analizira histološku organizaciju tkiva unutar organa ljudskog organizma 4. Analizira histološke preparate metodom svjetlosne mikroskopije i opisuje metodologiju izrade histoloških preparata 5. Osposobljen je da na mikroskopskom nivou prepozna i definiše histološke karakteristike svih tkiva ljudskog organizma i da razlikuje normalna tkiva od patološki promijenjenih. 6. Definiše proces gametogeneze, embrionalnog i fetalnog razvoja ljudskog organizma I zna da navede i objasni anomalije u razvoju ljudskog tijela. 7. Osposobljen je da stečena znanja iz histologije i embriologije koristi u razumijevanju funkcije ljudskog organizma i etiologije i patogeneze bolesti na ćelijskom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija