Mirjana Jokić


Mirjana Jokić
Šifra: 180164
Prezime i ime: Mirjana Jokić
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor