KLINIČKA PROPEDEVTIKA


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Klinička propedeutika, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Uspostavlja (ostvaruje) profesionalan odnos sa pacijentima i kolegama, uz poštovanje ličnosti pacijenta i kolega. 2. Samostalno prikuplja sve relevantne podatke vezane za zdravlje i bolest pacijenta kroz razgovar sa pacijentom i/ili njegovom okolinom (ukoliko je komunikacija sa pacijentom onemogućena) – uzimanje anamneze. 3. Osposobljen je da samostalno obavi fizikalni pregled pacijenta. 4. Uvažava prava pacijenta da odbije liječenje ili učešće u nastavnim ili istraživačkim aktivnostima. 5. Primijenjuje poštovanje ljekarske tajne u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom, koji obavezuje ljekara da čuva informacije o pacijentima kao povjerljive i odaje ih bez pristanka samo u izuzetnim okolnostima, to jest ako su pacijent ili druge osobe izložene riziku

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA MIROČEVIĆ5x1
3B+2S+2P
VESKO VUJIČIĆ5x1
4B+2S+1P
ALEKSANDRA BOLJEVIĆ5x1
4B+1S+1P
ENISA ŽARIĆ5x1
3B+2S+1P
MILOŠ LUKIĆ5x1
4B+2S+1P
RIFAT MEĐEDOVIĆ5x1
4B+1S+1P
AIDA KOVAČEVIĆ5x1
3B+2S+1P
EMIR MUZUROVIĆ5x2
8B+3S+2P
ANETA BOŠKOVIĆ3x1
33B+15S+10P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.33x1
33B+15S+10P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ.27x1
33B+15S+10P
BRIGITA SMOLOVIĆ.26x1
33B+15S+10P
SANJA - BAR MEDENICA.14x1
33B+15S+10P

Raspored prakticne nastave

Raspored prakticne nastave