KLINIČKA PROPEDEVTIKA


Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Klinička propedeutika, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Uspostavlja (ostvaruje) profesionalan odnos sa pacijentima i kolegama, uz poštovanje ličnosti pacijenta i kolega. 2. Samostalno prikuplja sve relevantne podatke vezane za zdravlje i bolest pacijenta kroz razgovar sa pacijentom i/ili njegovom okolinom (ukoliko je komunikacija sa pacijentom onemogućena) – uzimanje anamneze. 3. Osposobljen je da samostalno obavi fizikalni pregled pacijenta. 4. Uvažava prava pacijenta da odbije liječenje ili učešće u nastavnim ili istraživačkim aktivnostima. 5. Primijenjuje poštovanje ljekarske tajne u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom, koji obavezuje ljekara da čuva informacije o pacijentima kao povjerljive i odaje ih bez pristanka samo u izuzetnim okolnostima, to jest ako su pacijent ili druge osobe izložene riziku

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA VUŠANOVIĆ-BULATOVIĆ5x1
3B+2S+1P
SINIŠA DRAGNIĆ5x1
3B+3S
VESKO VUJIČIĆ5x1
3B+2S+1P
NEBOJŠA BULATOVIĆ5x1
3B+2S
ZORICA VUKČEVIĆ5x1
3B+2S
OLIVERA SEKULIĆ5x1
3B+3S
NIKOLA BAKIĆ5x1
3B+3S
EMIR MUZUROVIĆ5x1
2B+3S
RIFAT MEĐEDOVIĆ5x1
2B+3S+1P
SINAN EĆO5x1
2B+2S+2P
ANETA BOŠKOVIĆ2.85x1
27B+25S+5P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.33x1
27B+25S+5P
BRIGITA SMOLOVIĆ.27x1
27B+25S+5P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ.27x1
27B+25S+5P
MARINA RATKOVIĆ.14x1
27B+25S+5P
DANKO ŽIVKOVIĆ.14x1
27B+25S+5P