Rifat Međedović

dr med Rifat Međedović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Dr Rifat Međedović, specijalista interne medicine, subspecijalista reumatologije Saradnik u nastavi na katedri za Internu medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici Član EULAR-ovog komiteta za Muskuloskeletni imidžing   Datum i mjesto rođenja - 17.05.1980.god. Bijelo Polje,  Crna Gora. Adresa stanovanja – Avda Međedovića 58/38, 81000 Podgorica. E-mail -  rifat.medjedovic@gmail.com ,

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne6KLINIČKA PROPEDEVTIKA0 x 05 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA0 x 07.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave