Miloš Lukić

Dr Miloš Lukić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Rođen u Podgorici 29.03.1987.godine. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio u Podgorici kao dobitnik diploma Luča I. Upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu godine 2005. i zavrsio u predviđenom roku. Nakon obavljenog redovnog pripravničkog staža radio kao izabrani ljekar za odrasle u JU Dom zdravlja Podgorica, nakon čega je zaposlen kao klinički ljekar na Odjeljenju reumatologije Kliničkog centra Crne Gore. Godine 2016. započeo specijalizaciju iz oblasi Interne medicine sa usmjerenjem za gastroenterologiju. Od školske 2015/16....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne6KLINIČKA PROPEDEVTIKA0 x 05 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA0 x 02 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 010.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave