Emir Muzurović


Emir Muzurović
Šifra: 900548
Prezime i ime: Emir Muzurović
Titula: Dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I0 x 0.2 x 90 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II0 x 0.12 x 90 x 0
MEDMEDICINAOsnovne6KLINIČKA PROPEDEVTIKA0 x 05 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA0 x 07.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor