Enisa Žarić

Dr Enisa Žarić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Dr Enisa Žarić Specialista interne medicine, subspecijalista hematologije   Lični podaci: Datum i mjesto rođenja: 21.03.1975., Berane, Crna Gora Adresa:Miloša Obilića S2B , 81000 Podgorica, Crna Gora     Obrazovanje: 1999:Gimnazija »Panto Mališić« Berane, Crna Gora–sa odličnom srednjom ocjenom (5) ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne6KLINIČKA PROPEDEVTIKA0 x 05 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA(FIZ.MED.25MED.RADA 6,SPEC.EPID.4)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INTERNA MEDICINA0 x 07.5 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave