Enisa Žarić


Enisa Žarić
Šifra: 900165
Prezime i ime: Enisa Žarić
Titula: Dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor