Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: ++6
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Primijenjuje znanje iz anatomije, fiziologije, patologije i kliničke slike poremećaja tjelesnih sistema 2.Pokazuje znanje o fizioterapiji različitih poremećaja i sposobnost da prethodno stečena znanja integriše sa kliničkom slikom poremećaja tjelesnih sistema 3.Integriše i primjenjuje fizioterapijske vještine iz različitih oblasti (muskuloskeletna, neurološka, kardiološka, pulmološka, sportska, gerijatrijska, pedijatrijska) na različite uslove primjene fizioterapije 4.Planira i sprovodi kompletnu fizioterapeutsku ocjenu pacijenta, tumači i analizira nalaze ocjene, razvija i primijenjuje bezbedne, na dokazima zasnovane fizioterapijske intervencije, prati i evaluira njihovu efikasnost 5.Pokazuje razumijevanje mjera ishoda i mjernih karakteristika instrumenata za mjerenje ishoda kao što su valjanost i pouzdanost 6.Pokazuje efikasnu primjenu preventivnih strategija i edukacije pacijenta 7.Sposobnost vođenja jasne, sažete i čitljive fizioterapeutske dokumentacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADICA BOJIČIĆ1.03x4
20S
GORAN MARIJAN.71x4
20S
NADA BOCA.71x4
20S
MILANKA RADOVIĆ.71x4
20S
TATJANA TERZIĆ.71x4
20S
OLIVERA LUČIĆ.71x4
20S
ANDREA VLAOVIĆ.71x4
20S
JELENA BULATOVIĆ.71x4
20S