Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: ++6
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Primijenjuje znanje iz anatomije, fiziologije, patologije i kliničke slike poremećaja tjelesnih sistema 2.Pokazuje znanje o fizioterapiji različitih poremećaja i sposobnost da prethodno stečena znanja integriše sa kliničkom slikom poremećaja tjelesnih sistema 3.Integriše i primjenjuje fizioterapijske vještine iz različitih oblasti (muskuloskeletna, neurološka, kardiološka, pulmološka, sportska, gerijatrijska, pedijatrijska) na različite uslove primjene fizioterapije 4.Planira i sprovodi kompletnu fizioterapeutsku ocjenu pacijenta, tumači i analizira nalaze ocjene, razvija i primijenjuje bezbedne, na dokazima zasnovane fizioterapijske intervencije, prati i evaluira njihovu efikasnost 5.Pokazuje razumijevanje mjera ishoda i mjernih karakteristika instrumenata za mjerenje ishoda kao što su valjanost i pouzdanost 6.Pokazuje efikasnu primjenu preventivnih strategija i edukacije pacijenta 7.Sposobnost vođenja jasne, sažete i čitljive fizioterapeutske dokumentacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN MARIJAN6x1
9S+1P
MILANKA RADOVIĆ6x1
9S+1P
VESNA SAMARDŽIĆ6x1
9S+1P
OLIVERA LUČIĆ6x1
9S+1P
ANDREA VLAOVIĆ6x1
9S+1P
SANJA NOVAKOVIĆ6x1
9S+1P