Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: ++11
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Primijenjuje znanje iz anatomije, fiziologije, patologije i kliničke slike poremećaja tjelesnih sistema 2.Pokazuje znanje o fizioterapiji različitih poremećaja i sposobnost da prethodno stečena znanja integriše sa kliničkom slikom poremećaja tjelesnih sistema 3.Integriše i primjenjuje fizioterapijske vještine iz različitih oblasti (muskuloskeletna, neurološka, kardiološka, pulmološka, sportska, gerijatrijska, pedijatrijska) na različite uslove primjene fizioterapije 4.Planira i sprovodi kompletnu fizioterapeutsku ocjenu pacijenta, tumači i analizira nalaze ocjene, razvija i primijenjuje bezbedne, na dokazima zasnovane, fizioterapijske intervencije, prati i evaluira njihovu efikasnost 5.Pokazuje razumijevanje mjera ishoda i mjernih karakteristika instrumenata za mjerenje ishoda kao što su valjanost i pouzdanost 6.Pokazuje efikasnu primjenu preventivnih strategija i edukacije pacijenta 7.Pokazuje sposobnost vođenja jasne, sažete i čitljive fizioterapeutske dokumentacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADICA BOJIČIĆ2.04x4
20S
GORAN MARIJAN1.28x4
20S
NADA BOCA1.28x4
20S
MILANKA RADOVIĆ1.28x4
20S
TATJANA TERZIĆ1.28x4
20S
OLIVERA LUČIĆ1.28x4
20S
ANDREA VLAOVIĆ1.28x4
20S
JELENA BULATOVIĆ1.28x4
20S