STOMATOLOŠKA PROTETIKA-PREDKLINIKA


Semestar: 3, 4
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Stomatološka protetika - predklinika, student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje i objašnjava laboratorijske faze u izradi totalne proteze. 2. Poznaje i objašnjava tipove i klasifikaciju krezubosti, konstrukcijske djelove i laboratorijske faze u izradi parcijalne pločaste proteze i skeletirane proteze. 3. Poznaje vrste, značaj i upotrebu dentalnih paralelometara i artikulatora. 4. Analizira modele za studije u paralelometru i artikulatoru. 5. Poznaje i objašnjava vrste fiksnih zubnih nadoknada i faze u izradi cijele livene krunice, fasetirane krunice, metalo-keramičkih kruna i dentalnih mostova sa akcentom na laboratorijske faze u izradi. 6. Integriše usvojena znanja i osposobljen je za dalju edukaciju iz mobilne i fiksne stomatološke protetike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ1.5x2
1S+8P
BILJANA ŽIVKOVIĆ1.5x2
1S+8P
ZANA ČAUŠIĆ3x1
1S+3P
JASMIN HONSIĆ3x1
1S+3P
SANJA GUZINA3x1
5P
IVICA STANČIĆ1x1
1S+8P