John Doe

mr Biljana Milošević

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Biografija Ime i prezime: Biljana Milošević Datum i mjesto rođenja: 13.06.1960., Nikšić Mjesto zaposlenja: MUP Crne Gore – Zdravstveni Centar Honorarno angažovana na Medicinskom fakultetu, studijski program Stomatologija u Podgorici – saradnik na predmetima: Stomatološka pretklinička protetika, Osnovi gnatologije i  Mobilna protetika od 2007.godine Naučna oblast: Stomatologija; Stomatološka protetika                           ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOSKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave