Biljana Milošević


Biljana Milošević
Šifra: 185257
Prezime i ime: Biljana Milošević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4GNATOLOGIJA0 x 03 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOSKA PROTETIKA0 x 05 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor