KLINICKA ENDODONCIJA I


Semestar: 9, 10
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Klinička endodoncija I, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza), te sprovede neophodne dopunske dijagnostičke testove u cilju postavljanja dijagnoze . 3. Poznaje i pravilno upotrebljava endodontske instrumente. 4. Poznaje i pravilno primjenjuje materijale u endodontskoj proceduri. 5. Posjeduje vještinu za samostalno izvođenje kliničkih tehnika u endodontskoj proceduri. 6. Poznaje neželjene efekte medikamenata koji se koriste u endodonciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH1.67x1
SUNČICA BRNOVIĆ1.67x1
7S
RADE PEŠIĆ1.66x1
7S
JOVANA STAROVLAH1.5x1
4B+3S
SUNČICA BRNOVIĆ1.5x1
4B+3S
MAJA DELIĆ5x1
7S
KEMAL ŠAHMANOVIĆ3x1
4B+3S
BRANISLAV KARADŽIĆ1x1
4B+3S
BRANISLAV KARADŽIĆ1x1
7S