Branislav Karadžić

dr sci Branislav Karadžić

vanredni profesor | Medicinski fakultet | honorarno

Prof  Dr Branislav Karadžić (1960.god.,Nikšić) , Vanredni Profesor . Stomatološki fakultet u Beogradu upisao 1978.god. , a  Diplomirao 1983.god. , gde je obavio pripravnički staž i zaposlen na Fakultetu  kao Istraživač pripravnik od 1985, a od januara 1987.god kao asistent pripravnik . Magistrirao je  1990, Specijalista za bolesti usta i zuba od 1991. , a   doktorirao 1999. god. Izabran u zvanje Docenta 2000.god, a u zvanje Vanrednog profesora od 2011.god. Tokom svog dosadasnjeg naučno istraživačkog rada objavio i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne8KLINICKA ENDODONCIJA I1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9KLINIČKA ENDODONCIJA II1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10KLINICKA ENDODONCIJA I1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave