FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA


Semestar: 9, 10
ECTS: 14
Status: Obavezan
Fond: 1+5+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje vrste fiksnih protetskih nadoknada, indikacije i kontraindikacije za njihovu primjenu, materijale i osnovne principe za izradu istih. 2. Poznaje mogućnosti i značaj predprotetske pripreme za fiksne protetske nadoknade i sposoban je da primjeni obrazni luk i articulator u planiranju i izradi fiksnih nadoknada. 3. Sposoban je da samostalno uzme anamnezu, obavi stomatološki pregled i analizu rentgenskih snimaka, postavi indikaciju (za izradu odgovarajuće protetske nadoknade), i utvrdi plan terapije. 4. Posjeduje vještinu za samostalno izvođenje kliničkih faza u izradi fiksnih nadoknada. 5. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentima, medicinskim osobljem i poznaje i primjenjuje principe timskog rada. 6. Posjeduje svijest o neophodnosti kontinuiranone edukacije u cilju sticanja znanja o novim stomat. materijalima i tehnikama rada i mogućnostima njihove primjene u stomatološkoj protetici.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ
BILJANA ŽIVKOVIĆ
BILJANA MILOŠEVIĆ
ZORICA POPOVIĆ
VESNA KISIĆ