ENGLESKI JEZIK U STOMATOLOGIJI IV


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - predvidi sadržaj predavanja i njegove organzacije na osnovu uvodnog izlaganja - prepoznaje jezičke znake koji strukturiraju predavanje - odabere odgovarajući oblik pravljenja bilježaka sa predavanja - prepozna stanovište predavača i stepen iskazane uvjerljivosti - prepozna ključne informacije sa ciljem sagledavanja značenja teksta - upotrebi informacije sa Interneta na pravilan način - sažme informacije na odgovarajući način i održi izlaganje na osnovu bilježaka - zapiše bilješke sa predavanja na efikasan način i parafrazira saopštene informacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
10B+14S+1P
1x1
10B+14S+1P