RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA -PREDKLINIKA


Semestar: 5, 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH3x2
9B
SUNČICA BRNOVIĆ3x2
9B
KEMAL ŠAHMANOVIĆ3x2
5B+4S
MILAN MARTINOVIC3x2
4B+5S
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
9B+9S