ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - formuliše istraživačka pitanja sa ciljem pronalaska relevantne informacije - prepozna stanovište predavača i stepen iskazane uvjerljivosti - doprinese diskusiji na seminaru - postavi pitanja sa ciljem dobijanja jasnije informacije - prenese informacije iz drugih izvora na pravilan način koji ne predstavlja plagijat.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ1x2
51B+2P
NATAŠA KOSTIĆ2x1
51B+2P
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ1x1
2B+2S+6P
2x1
2B+2S+6P