Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka jednosemestralne nastave i polaganja ispita iz Farmakologije, studenti stomatologije će biti osposobljeni da: 1. definišu mehanizme dejstva i farmakološke efekte ljekova koji se primjenjuju u stomatologiji, kao i ljekova od značaja za stomatologiju 2. opišu sudbinu lijeka u ljudskom organizmu (resorpcija, raspodjela, metabolizam, izlučivanje), sa posebnim naglaskom na ljekove koji se primjenjuju u stomatologiji 3. definišu načine primjene ljekova i uporede njihove prednosti i ograničenja, sa posebim naglaskom na ljekove koji se primjenjuju u stomatologiji 4. povežu farmakološka dejstva ljekova koji se primjenjuju u stomatologiji sa njihovim indikacijama i kontraindikacijama 5. predvide i prepoznaju najčešća neželjena dejstva i interakcije ljekova koji se primjenjuju u stomatologiji. 6. poznaju najvažnije farmakološke karakteristike ljekova od značaja za stomatologiju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija