STOMATOLOŠKA RADIOLOGIJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznavanje opštih i praktičnih principa zaštite od jonizujućeg zračenja. 2. Poznavanje radioloških modaliteta (rtg i Cone Beam CT) u stomatologiji. 3. Poznavanje i samostalno izvođenje intraoralnih tehnika snimanja zuba. 4. Poznavanje radioloških karakteristika oboljenja zuba i vilica. 5. Samostalna analiza intraoralnih i ekstraoralnih snimaka, sa posebnim akcentom na retroalveolarne i ortopantomografske snimke. 6 .Poznavanje indikacija za Cone Beam CT i MR dijagnostiku u stomatologiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGOSLAV NENEZIĆ1x1
8B+10S+15P
MIRKO MIKIĆ2x5
8B+10S+15P