Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Interna medicina, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Osposobljen je da prikupi anamnestičke podatke i obavi fizikalni pregled internističkih bolesnika. 2. Pregledom usne duplje prepoznaje i zna da protumači značaj lokalnih promjena koje se javljaju u sklopu internističkih bolesti. 3. Povezuje (shvati) uzroke i mehanizme nastanka najčešćih internističkih bolesti. 4. Prepoznaje simptome i znake internističkih bolesti. 5. Poznaje principe i način obavljanja dijagnostičkih procedura i planira obavljanje dijagnostičkih procedura povezanih sa oralnim zdravljem. 6. Osposobljen je da prepozna hitna stanja iz oblasti interne medicine i da obezbijedi osnovni plan zbrinjavanja hitnih pacijenata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
EMIR MUZUROVIĆ2x3
11B+5S
ANETA BOŠKOVIĆ1.2x1
11B+5S
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ.94x1
11B+5S
BRIGITA SMOLOVIĆ.93x1
11B+5S
DANKO ŽIVKOVIĆ.53x1
11B+5S
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.4x1
11B+5S