OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Opšta i oralna biohemija student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna da opiše principe metaboličkih procesa u ljudskom organizmu (metabolizam ugljenih hidrata, proteina i lipida). 2. Poznaje biohemijsku organizaciju i biohemijske procese pojedinih tkiva i organa i njihovu međusobnu povezanost i razumije molekularne i biohemijske mehanizme u održavanju homeostaze ljudskog organizma. 3. Razumije značajnost upotrebe osnovnih metoda koje se najčešće koriste u biohemijskoj laboratoriji. 4. Poznaje kliničko-dijagnostički značaj određivanja pojedinih biohemijskih parametara u tjelesnim tečnostima i sekretima čoveka (krvni serum, pljuvačka, urin). 5. Poznaje biohemijski sastav i mehanizam sekrecije pljuvačke i razvoja dentalnog biofilma. 6. Poznaje biohemijske mehanizme razvoja bolesti usne duplje (zubnog karijesa i paradontopatije).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KLISIĆ.5x1
13B+30P
AMINA ŠAHMANOVIĆ2x1
5B+10P
JELENA BOLJEVIĆ2x1
4B+10P
LENKA RADULOVIĆ2x1
4B+10P
MILANKA MARAŠ2x3
13B+30P
SNEŽANA PANTOVIĆ3.5x1
13B+30P

Informator, ispitna pitanja

Rezultati popravnog kolokvijuma

Katalog, ispitna pitanja, seminarski radovi

Prvo predavanje

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Slajdovi

Slajdovi

SLajdovi

Slajdovi

Slajdovi

Slajdovi