OPŠTA I ORALNA HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA


Semestar: 1, 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Opšta i oralna histologija i embriologija student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Prepoznaje morfološke karakteristike ćelija i tkiva ljudskog organizma i povezuje ih sa njihovom funkcijom. 2. Poznaje mehanizme i modalitete integracije istovrsnih i raznovrsnih ćelijskih populacija u veće morfološke strukture i specifičnost organizacije ekstracelularnog matiksa. 3. Analizira histološke preparate metodom svjetlosne mikroskopije , opisuje metodologiju izrade histoloških preparata. 4. Osposobljen je da prepozna i definiše histološke karakteristike tkiva ljudskog organizma. 5. Osposobljen je da opiše osnovne principe osteogeneze i organogeneze i poznaje regulatorne mehanizme uključene u embrionalni i fetalni razvoj. 6. Sposoban je da prepozna i opiše sve mikroskopske strukture ćelija i tkiva usne duplje i poznaje principe njihovog embrionalnog razvoja. 7. Osposobljen je da stečena znanja iz histologije i embriologije koristi u razumijevanju funkcije ljudskog organizma i etiologije i patogeneze bolesti orofacijalne regije na ćelijskom nivou.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ RADUNOVIĆ2x2
20B+14P
JANJA RAONIĆ2x1
10B+7P
JELENA VUČINIĆ2x1
10B+7P
LJILJANA VUČKOVIĆ2x1
20B+14P

Obavještenje za studente prve godine