Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Hirurgija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje znanje iz hirurške anatomije i patofiziologije hirurških oboljenja. 2. Osposobljen je da uzme anamnezu i obavl hirurški pregled bolesnika, 3. Osposobljen za korisćenje dopunskih dijagnostickih procedura - ehosonorafije, Rtg dijagnostike, Ct I NMR dijagnostike, i laboratorijske dijagnostike. 4. Osposobljen da prepozna hitna hirurška stanja, obezbjedi primarno zbrinjavanje kriticno oboljelih i povrijedjenih i pruži osnovnu kardopulmonalnu reanimaciju. 5. Osposobljen je da primijeni principe dezinfekcije ruku i operativnog polja i sterilizacije hirurškog materijala i instrumenata. 6. Sposoban da koristi hirurške instrumente, primarno zbrine ranu, izvrši suturu rane, inciziju, hemostazu, postavi zavoje i imobilizaciona sredstva kod povrede, organizuje transport povrijedjenih, uz odrzavanje vitalnih funkcija i primjenu mjera za zaustavljanje krvarenja do prijema u hiruršku ustanovu. 7. Sposoban da nakon pregleda bolesnika i primjenjene dijagnosticke procedure donese odluku za upucivanje pacijenta hirurgu radi daljeg hiruskog lijecenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODRAG RADUNOVIĆ
VLADIMIR DOBRIČANIN3x1
2B+3S+5P
ALEKSANDAR KUJOVIĆ3x1
3B+3S+5P
DRAGAN ŠARIĆ3x1
2B+3S+5P
MIRKO POPOVIĆ1.5x1
5P
DANIJELA RAONIĆ ĐUROVIĆ1.5x1
5P
ANTOANETA ADŽIĆ-ZEČEVIĆ1.5x1
5P
ELVIR ZVRKO1.5x1
5P
MIODRAG RADUNOVIĆ1x1
7B+9S+15P
ALEKSANDAR NIKOLIĆ.4x1
7B+9S+15P
LJUBICA PEJAKOV.4x1
7B+9S+15P
NOVAK LAKIĆEVIĆ.4x1
7B+9S+15P
VESELIN STANIŠIĆ.2x1
7B+9S+15P
ŽARKO DAŠIĆ.2x1
7B+9S+15P
RANKO LAZOVIĆ.2x1
7B+9S+15P
ZORAN TERZIĆ.2x1
7B+9S+15P

Raspored predavanja

Raspored predavanja