Novak Lakićević


Novak Lakićević
Šifra: 900330
Prezime i ime: Novak Lakićević
Titula: dr sci med
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA1 x 10 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1MEDICINSKA ETIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1MEDICINSKA ETIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3NEUROLOGIJA1.34 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5BIOETIKA I BIOMEDICINA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6HIRURGIJA.28 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2).98 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor