Novak Lakićević

dr sci med Novak Lakićević

docent | Medicinski fakultet | honorarno

BIOGRAFIJA Dr sc. med. Novak Lakićević je rođen  27.02.1961. godine u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju  je završio u Kolašinu.  Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine. Specijalizaciju iz neurohirurgije je započeo u Kliničko Bolničkom Centru Crne Gore u Podgorici 1991. godine. U periodu od 1994.-1996. nastavlja specijalističke studije u  Institutu za neurohirurgiju u Beogradu, gdje ih i završava sa odličnom ocjenom.  Magistarski rad pod nazivom „Rana hirurgija krvarećih...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne1ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA1 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1ETIKA U SESTRINSTVU.66 x 1.34 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5BIOETIKA I BIOMEDICINA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7HIRURGIJA.4 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA.775 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne11BIOETIKA I ETIKA U STOMATOLOGIJI.33 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12HIRURGIJA0 x 06 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave