BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ3x2
16B+17P
BORISLAV IVANOVIĆ3x2
16B+17P
ANDREJ PEROVIĆ2x1
16B+17P
SVETLANA PEROVIĆ1x1
16B+17P