ORALNA MEDICINA


Semestar: 7, 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Oralna medicina, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza), te sprovede neophodne dopunske dijagnostičke testove u cilju postavljanja dijagnoze. 3. Sposoban je da samostalno predloži orijentacioni plan liječenja. 4. Integriše usvojena znanja i vještine u izvođenju kliničkih stomatoloških procedura (liječenje pacijenta). 5. Prevenira i sprivodi terapiju urgentnih stanja u oralnoj medicini.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUNČICA BRNOVIĆ2x2
3B+4S+6P
MARINA IVANOVIĆ MUJOVIĆ2x2
12P
MILJAN PULETIĆ1x1
3B+4S+17P
2x4
3B+4S+17P