Semestar: 9, 10
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 1.5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Oralna medicina, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza), te sprovede neophodne dopunske dijagnostičke testove u cilju postavljanja dijagnoze. 3. Sposoban je da samostalno predloži orijentacioni plan liječenja. 4. Integriše usvojena znanja i vještine u izvođenju kliničkih stomatoloških procedura (liječenje pacijenta). 5. Prevenira i sprivodi terapiju urgentnih stanja u oralnoj medicini.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH3x1
4B+6S+4P
SUNČICA BRNOVIĆ3x1
4B+6S+4P
MIRKO MIKIĆ2x1
4B+6S+4P
3x2
4B+6S+4P
MIRKO MIKIĆ1x1
4B+6S+4P
3x2
4B+6S+4P

Nova objava - 12.05.2021 23:53

Nova objava - 25.12.2020 15:44

Nova objava - 29.09.2020 15:13

Nova objava - 31.05.2020 15:09

Nova objava - 27.05.2020 11:26

Nova objava - 24.05.2020 23:20