KLINIČKA PRAKSA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: +8+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MITAR SAVELJIĆ8x1
13B
MARIJANA JANJIĆ8x1
10B+3P
DRAGANA BACKOVIĆ8x1
13B
DRAGANA JOVANOVIĆ8x1
13B