Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na kraju kursa Fiziologija student će moći: - opisati glavne fiziološke procese na nivou ćelije, organskih sistema i organizma kao cjeline - definisati normalne funkcije svih organskih sistema ljudskog organizma: kardiovaskularnog, hematološkog, lokomotornog, respiratornog, gastrointestinalnog, urogenitalnog, imunološkog, endokrinog i nervnog sistema - objasniti i razumjeti međusobne odnose i povezanost pojedinih organskih sistema u zdravog čovjeka - interpretirati opšte obrasce reagovanja organizma - protumačiti principe osnovnih funkcionalnih testova i prepoznati odstupanja od normalnih vrijednosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
FAHRUDIN HADROVIĆ2x3
51B+2P
MIHAILO VUKMIROVIĆ3x1
51B+2P