Fahrudin Hadrović


Fahrudin Hadrović
Šifra: 355037
Prezime i ime: Fahrudin Hadrović
Titula: mr sci
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor