Fahrudin Hadrović

mr sci Fahrudin Hadrović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Kratka biografija - Rođen 01.01.1958. u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.- Upisan na Medicinski fakultet u Beogradu, 1976. godine, diplomirao 27. 04. 1982. s prosječnom ocjenom 8,28 od 10.- Završio medicinsku specijalnost iz područja interne medicine 16. 12. 1991. kao internist.- Upisan na medicinsku podspecijalizaciju nefrologije u Beogradu 1999. godine, položio usmeni ispit pred komisijom 27.12.2000., zaključen obranom teze o specijalnosti 11. 07. 2011. godine sa naslovom "Karakteristike bubrežnog sindroma u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave