OSNOVI BIOFIZIKE,RADIOLOGIJE I ZAŠTITE OD ZRAČENJA


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORISLAV IVANOVIĆ2x2
68B+8P
MILAN STOJANOVIĆ2x1
68B+8P