Milan Stojanović


Milan Stojanović
Šifra: 355020
Prezime i ime: Milan Stojanović
Titula: dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI BIOFIZIKE,RADIOLOGIJE I ZAŠTITE OD ZRAČENJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor