OSNOVI REHABILITACIJE SA NJEGOM


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BABOVIĆ6x5
50B+7S
VESNA BOKAN2x1
50B+7S