HIGIJENA SA EPIDEMIOLOGIJOM


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumije osnovne pojmove higijene, determinate zdravlja i zdrave stilove života; 2. zna mjere prevencije za bolesti zavisnosti (nikotinizam, alkoholizam, zlupotreba droga) 3. zna i razumije važnost higijenske ispravnosti hrane i zdravog načina ishrane 4. zna, načine da promoviše strategiju i mjere / programe zdravstvenog vaspitanja i promjena u ponašanju , 5. razumije važnost aktivnosti na spriječavanju bolesti povezanih sa faktorima životne sredine (voda, vazduh, zemljište, buka). 6. Poznaje osnovne mjere zaštite na radu; 7. zna i razumje predmet i sadržaj epidemiologije 8. poznaje i razumije pokazatelje učestalosti obolijevanja i umiranja (incidencija, prevalencija, mortalitet i letalitet). Zna koji su izvori podataka o obolijevanju i umiranju. 9. Razumije funkciju i način primjene epidemiološkog nadzora. Zna i razumije koncept prirodnog toka bolesti, agense, osjetljivost i dispoziciju otpornost. ; Poznaje puteve prenošenja uzročnika zaraznih bolesti 11. poznaje epidemiološke metode (deskriptivni, analitički i eksperimentalni), i nivoe prevencije bolesti uključivši rano otkrivanje bolesti (skrining): poznaje kalendar obaveznih imunizacija u Crnoj Gori. Poznanje mjere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti 12. Poznaje epidemiološke karakteristike najvažnijih masovnih nezarazni bolesti, kao i ulogu visoke medicinske sestre u sprečavanju i suzbijanju zaraznih i nezaraznih bolesti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KONATAR2x6
36B+7S+3P
DRAGAN LAUŠEVIĆ1x1
36B+7S+3P
SNEŽANA BARJAKTAROVIĆ LABOVIĆ1x1
36B+7S+3P