ZDRAVSTVENA NJEGA U INFEKTOLOGIJI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+8+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN ŽIVKOVIĆ
LIDIJA KLJAJIĆ