Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Demonstrira tačnu upotrebu složenih gramatičkih pravila i konstrukcija u datom kontekstu, prepoznaje i ispravlja gramatičke greške; 2.Demonstrira vještinu čitanja i razumijevanja pisanog teksta, kao i vještinu slušanja i razumijevanja govora iz uže stručne oblasti; 3.U govornom i pisanom jeziku pravilno upotrebljava sve gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene planom za ovaj predmet,shodno ciljnom nivou znanja engleskog jezika; 4.Vlada terminologijom potrebnom za korišćenje stručne literature na engleskom jeziku ,na efikasan nacin se služi rječnicima, te u skladu sa tim samostalno prevodi tekstove iz stručne oblasti; 5.Komunicira na engleskom jeziku bez poteškoća: kroz prezentacije i debate tečno i neusiljeno iskazuje svoje mišljenje i stav o temama obuhvaćenim planom za ovaj predmet.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA NENEZIĆ

Nova objava - 21.04.2020 13:18

Nova objava - 27.03.2020 22:13 Engleski Jezik IV