Milica Nenezić


Milica Nenezić
Šifra: 191366
Prezime i ime: Milica Nenezić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne1POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne1POSLOVNI STRANI JEZIK-ENGLESKI2 x 12 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA I0 x 04 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1ENGLESKI I2 x 11 x 10 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA II0 x 02 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK I2 x 11 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2ENGLESKI II2 x 11 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne3ENGLESKI JEZIK STRUKE2 x 12 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK II2 x 11 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3ENGLESKI III2 x 11 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 4-NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4ENGLESKI IV2 x 11 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

16.02.2021

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2

Savremeni engleski 4 (Gramatika) - 16.02.2021 19:25


21.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2

Savremeni engleski jezik 4 (Obrada teksta) - Objava - 21.04.2020 11:00


12.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2

SEJ 4 - Obrada teksta - X radna nedelja - Objava - 12.04.2020 11:24


05.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2

Savremeni engleski jezik 4 - Obrada teksta - Objava - 05.04.2020 12:48


25.03.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2

SEJ IV – samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. godine - Objava - 25.03.2020 15:40


14.04.2021

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2

Prevod na engleski - online nastava, 15. 4. 2021.


07.04.2021

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2

Prevod na engleski - online nastava


01.04.2021

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1

Prevod na engleski - nadoknada


18.02.2021

Engleski jezik i književnost, smjer Književno prevođenje-Prevođenje književnih tekstova II

1. sedmica - poziv za Zoom - 18.02.2021 12:57


24.01.2021

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1

Prevod na engleski - rezultati popravnog završnog ispita


18.01.2021

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1

Prevod na engleski - rezultati završnog ispita


28.12.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1

Prevod na engleski - rezultati kolokvijuma


Opširnije